Povinnosť registrovať motorové vozidlo v Rakúsku

 

Ak máte v Rakúsku trvalý alebo vedľajší pobyt a používate na území Rakúska auto, ste podľa rakúskeho Zákona o motorových vozidlách (KFG) povinný prihlásiť toto auto do 1 mesiaca od prvého prekročenia hranice s Rakúskom. Auto by teda malo mať rakúske poznávacie značky, povinná poistka aj dane by sa mali odvádzať v Rakúsku. Zákon jasne stanovuje, že opakované prekročenie hranice je irelevantné, lehota jedného mesiaca na registráciu plynie od prvého historického prekročenia hranice.

 

Zákon priamo určuje predpoklad, že auto, ktoré používa osoba s pobytom v Rakúsku je autom s trvalým miestom používania v Rakúsku. Vyvrátiť tento predpoklad nie je jednoduché.

 

Nie je teda na štáte, aby dokázal, že auto sa používa v Rakúsku, naopak, je na občanovi aby dokázal, že auto sa v Rakúsku trvale nepoužíva. Hodnovernosť predložených dôkazov sa posudzuje veľmi prísne. Napríklad potvrdenia o pravidelnom nákupe benzínu na Slovensku nie sú takýmto dôkazom. To, že máte na Slovensku rodinu, za ktorou pravidelne cestujete takisto nijako nedokazuje, že auto sa nevyužíva v Rakúsku.

 

 

Pozor:

Nie je rozhodujúce kto je majiteľom auta. Kritériom je, že osoba s pobytom v Rakúsku toto auto v Rakúsku používa. Rakúska polícia si vedie záznamy o osobách prihlásených na pobyt a autách, na ktorých ich zastihne – hoci počas rutinnej kontroly. Viacnásobná kontrola vodiča s pobytom v Rakúsku na tom istom aute vedie k umocneniu domnienky, že auto sa používa v Rakúsku a bez ohľadu na bydlisko legálneho majiteľa má byť podľa rakúskeho zákona registrované v Rakúsku.

 

 

Rakúska strana pristúpila k týmto tvrdým opatreniam v reakcii na skutočnosť, že mnohí občania cudzích štátov mali z finančných dôvodov auto registrované naďalej v domovskom štáte, hoci ho využívali v Rakúsku. Typické je auto prihlásené na niekoho z rodiny, kto v Rakúsku pobyt nemá – od manželky až po starú mamu a susedu z druhého poschodia. Práve kvôli tejto častej praxi rakúska strana pristúpila k viazaniu auta na toho, kto ho používa – nie vlastní – a k zákonom stanovenému (ťažko vyvrátiteľnému) predpokladu, že auto sa  trvale používa na území Rakúska.

 

 

Upozornenie:

Neprihlásiť si v Rakúsku pobyt, hoci sa na území zdržiavate, nie je riešením. Porušili by ste tým navyše aj zákon o prihlásení (Meldegesetz) a dostali pokuty minimálne dve.