Dôchodok

 

Každá krajina EU, v ktorej ste pracovali dlhšie než 1 rok vypočíta dôchodok, ktorý ste na základe jej právneho poriadku dosiahli.

 

Ak ste odpracovali menej než rok, tento čas sa nestráca. Nezapočíta ho ale štát, v ktorom máte mesiace odpracované, ale Slovensko resp. štát, v ktorom budete o dôchodok žiadať. Tento štát zohľadní odpracovanú dobu a výšku zárobku podľa svojich zákonov – teda akoby ste tento čas odpracovali v tomto štáte (napr. na Slovensku).

 

O dôchodok sa žiada iba v jednom štáte EU, aj keď máte nadobudnuté poistné doby vo viacerých štátoch. Žiadate v tom štáte, v ktorom máte v čase odchodu do dôchodku trvalý pobyt. Krajina Vášho trvalého pobytu je povinná na základe informácií od Vás, v ktorých ďalších štátoch EU ste pracovali, tieto štáty kontaktovať a posunúť im Vašu žiadosť o dôchodok.

 

Každý štát posúdi nárok na dôchodok na základe svojho právneho systému a vyráta Vám výšku podľa odpracovanej doby. V rôznych štátoch teda môžete ísť do dôchodku v rôzny čas, podľa toho aký dôchodkový vek v jednotlivých štátoch  platí. Napríklad je teda možné ísť do dôchodku na Slovensku o 2 roky skôr alebo neskôr ako v Rakúsku,  ak Vám takto vyjdú nároky podľa Vášho dátumu narodenia a odpracovaných rokov.

 

Každá krajina vypočíta dôchodok za seba podľa doby poistenia a zákonov bez ohľadu na to, kde práve máte trvalé bydlisko. Je teda jedno, či žiadate zo Slovenska, alebo z Rakúska, na sume vypočítaného dôchodku to nič nezmení.