Invalidný dôchodok

 

Invalidné penzie boli k 1.1.2014 novelizované a značne okresané.

 

Invalidné penzie na dobu určitú sa rušia pre každého, kto mal k 1.1.2014 50 a menej rokov, teda pre všetkých, ktorí sa narodili po 31.12.1963.

 

Osoby dočasne invalidné, teda práceneschopné v takom rozsahu, že nemôžu vykonávať žiadnu pracovnú činnosť, majú nárok na zdravotnú starostlivosť a „rehabilitačnú dávku“ – Rehabilitationsgeld od zdravotnej poisťovne GKK a/alebo rehabilitáciu hradenú dôchodkovou poisťovňou Pensionsversicherungsanstalt.

 

Kto je práceneschopný v takom rozsahu, že nemôže vykonávať len svoje povolanie, pričom inú prácu by zo zdravotného hľadiska vykonávať mohol, tomu úrad práce AMS ponúkne preškoľovacie kurzy, aby sa mohli zaradiť späť do pracovného procesu. Počas navštevovania preškoľovacích kurzov náleží „preškoľovacia dávka“ – Umschulungsgeld. Po absolvovaní kurzu sa človek zamestná, alebo sa registruje na úrade práce ako nezamestnaný.

 

Hlavnou myšlienkou tohoto nového systému je snaha o opätovné zaradenie čiastočne dočasne invalidných ľudí čo najskôr naspäť do pracovného procesu. Dočasne práceneschopní teda nebudú poberať invalidný dôchodok ako tomu bolo doteraz, ale po absolvovaní zdravotných a rehabilitačných opatrení sa zaradia späť na trh práce.

 

Komu invalidná penzia zostáva

 

Na invalidnú penziu v podobe finančného plnenia ako doteraz majú nárok len osoby, ktoré boli k 1.1.2014 staršie ako 50 rokov  a osoby, u ktorých preškolenie nemá zmysel.

 

Preškolenie nemá zmysel u ľudí krátko pred dôchodkom, napríklad rok. Preškoľovací kurz resp. zamestnanie, na ktoré sa dočasne invalidná osoba preškoľuje musí zodpovedať jej fyzickým a psychickým danostiam ako aj dovtedajšiemu vzdelaniu.