Starobný dôchodok

V Rakúsku Vám informácie o dôchodku podá PVA – Pensionsversicherungsanstalt.

Vie vám napríklad vypočítať, kedy presne môžete ísť v Rakúsku do dôchodku. O túto informáciu môžete požiadať písomne na formulári, ktorý nájdete naľavo.

 

Výšku dôchodku vám definitívne vypočítajú až pri odchode do dôchodku. Akékoľvek informácie do tejto doby sú vždy len veľmi predbežné odhady.

 

Vek odchodu do dôchodku je v Rakúsku momentálne 62 rokov pre ženy a 65 rokov pre mužov.

 

PVA nemá veľa vlastných pobočiek, kam by sa dalo ísť osobne informovať, ale vo väčšine miest poskytuje poradenské dni v priestoroch Gebietskrankenkasse niekoľko hodín do týždňa. O presných hodinách sa informujte priamo na vašej najbližšej Krankenkasse resp. na jej internetovej stránke.