VLASTNÍK

Österreichischer Gewerkschaftsbund - Rakúsky odborový zväz
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
ZVR-Nr.: 576439352
DVR-Nr.: 0046655

KONTAKT

Telefón: +43 / 1 / 534 44-0
Fax: +43 / 1 / 534 44-204
e-Mail: oegb@oegb.at
Web: www.oegb.at

ÚČEL 

Rakúsky odborový zväz (ďalej ÖGB) je organizácia pracujúcich vybudovaná na princípoch demokracie a nadstranníckosti s dobrovoľným členstvom. Združuje všetky profesie nesamostatne zárobkovo činných a tiež nezamestnaných, ktorí už niekedy boli nesamostatne zárobkovo činní, alebo zárobkovo činní ešte byť nemohli, žiakov a študentov, ktorí majú v úmysle stať sa nesamostatne zárobkovo činní, príslušníkov ostatných typov pracovných pomerov (atypické pracovné zmluvy a pod.) pokiaľ ich činnosť je podobná zárobkovo nesamostatne činným osobám ako aj osoby na dôchodku, ktoré boli nesamostatne zárobkovo činné. ÖGB zastupuje sociálne, hospodárske a kultúrne záujmy tohoto okruhu osôb.

RUČENIE

Obsah našej stránky sme starostlivo kontrolovali. Napriek tomu nemôžeme niesť zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktualitu informácií na tejto stránke.

COPYRIGHT

Všetky texty, grafiky a obrázky sú chránené copyrightom, použitie je možné len so súhlasom Rakúskeho odborového zväzu.

LINKS/DOWNLOADS

Linky na túto stránku sú želané, ak sa jedná o externé linky a vždy udávajú celú stránku. Prevzatie hlavného okna stránky je neprípustné. Vlastné linky na cudzích stránkach  linky na cudzie downloady sú len ukazovateľom k týmto stránkam / downloadom. Preto sú spravidla externým linkom vo vlastnom okne prehliadača. Vydavateľ sa výslovne neidentifikuje s obsahom týchto stránok / downloadov, na ktoré odkazuje a nepreberá žiadne ručenie. V prípade, že niektorá stránka / download obsahujú nevhodný obsah, prosíme o upozornenie a link / download okamžite odstránime.