Nájomné právo

 

Práva nájomcu sa líšia podľa toho, ktorý zákon sa na nájomný pomer uplatňuje. Môže to byť:

-       Zákon o nájme MRG

-       Zákon o nájme MRG len sčasti

-       Občiansky zákonník ABGB

 

Určiť ktorá z týchto troch možností sa na nájom vzťahuje nie je jednoduché, odporúčame poradiť sa pred podpisom zmluvy s odborníkom na nájomné právo.

 

1.     Veľmi zjednodušujúco sa dá povedať, že Zákon o nájme – Mietrechtsgesetz v plnom znení platí najmä na byty postavené pred koncom druhej svetovej vojny v bytovke s viac ako dvoma samostatnými bytmi.

Nájomcovia bytov spadajúcich pod MRG požívajú ochranu pred zvýšením nájmu a ochranu pred výpoveďou z nájmu.

 

2.     Zákon o nájme platí čiastočne najmä pre byty v bytovkách, ktoré neboli postavené z verejných fondov pre novostavby (geförderte Neubauten) a byty v novostavbách, ktoré sú v osobnom vlastníctve.

 

Nájomcovia bytov spadajúcich pod MRG požívajú ochranu len pred výpoveďou z nájmu.

 

3.     Nájomcovia bytov, na ktoré sa MRG neuplatňuje, nemajú žiadnu špeciálnu ochranu.

 

Samozrejme každý nájomný vzťah sa riadi primárne zmluvou o nájme, teda tým, čo si strany slobodne dohodli. Zákon o nájme ale zakazuje mnohé klauzuly, ktoré, hoci zmluvne dohodnuté, sú neplatné. Nájomcovia bytov, ktorých nájom sa riadi len Občianskym zákonníkom takúto ochranu nemajú. S ohľadom na uplatňovaný zákon sú rôzne aj práva a povinnosti oboch zmluvných strán, napríklad v oblasti opráv v byte.