Poplatok za nájomnú zmluvu

 

Za písomné nájomné zmluvy sa platí poplatok jedno percento z 36-násobku hrubého mesačného nájmu.

 

Kto poplatok zaplatí, či Vy alebo prenajímateľ prenecháva zákon Vašej vzájomnej dohode. Je ale obvyklé, že poplatok platíte len Vy. Prenajímateľ je povinný tento poplatok vypočítať a odviesť ho finančnému úradu. Administratívna časť je teda na jeho pleciach.

 

Pri nájomných zmluvách na dobu určitú kratšiu ako tri roky platíte len jedno percento z mesačného nájmu vynásobeného počtom mesiacov trvania nájmu. 36 mesiacov je maximálna hranica, platná pri zmluvách na dobu neurčitú, alebo pri zmluvách na dobu určitú dlhšiu ako tri roky. Ak máte nájom na kratšiu dobu, platíte poplatok len za túto dobu.

 

Nelegálny je ale poplatok za spracovanie!

Poplatok alebo honorár za spracovanie poplatku (Bearbeitungsgebühr), ktorý žiadajú niektorí prenajímatelia alebo správcovské spoločnosti, je nelegálny (judikatúra najvyššieho súdu). Ak ste takýto poplatok zaplatili, môžete ho žiadať späť.