Provízia

 

Ak Vám maklér úspešne sprostredkoval nájom bytu, prináleží mu za jeho prácu jednorazová provízia.

 

Maximálna výška provízie makléra:

1.     nájom na dobu kratšiu ako tri roky: 1 brutto mesačný nájom + 20% daň

2.     nájom na dobu dlhšiu ako tri roky: 3 brutto mesačné nájmy + 20% daň

 

Brutto mesačný nájom pre tento účel znamená čistý (netto) mesačný nájom plus prevádzkové náklady (bez dane!).

 

Pozor!

Neplaťte maklérsku províziu – ani zálohu na túto províziu – pred podpisom zmluvy o nájme! Provízia maklérovi náleží až po podpise zmluvy, teda keď už sú nájom a jeho podmienky isté a potvrdené podpisom zmluvy.


Na stránke Arbeiterkammer nájdete kalkulačku maximálnej provízie makléra:

http://maklerprovision.arbeiterkammer.at/