Meldezettel - Prihlásenie na pobyt

 

Formulár potrebný na prihlásenie pobytu (Meldezettel) nájdete v lište naľavo.

 

Meldezettel musí  okrem Vás podpísať aj ten, kto Vám nehnuteľnosť prenajíma (napr. majiteľ, nájomca- Hauptmieter). Prikladáte k nemu doklad totožnosti.

 

Príslušným úradom je Gemeindeamt, v štatutárnych mestách je to magistrát, vo Viedni „das magistratische Bezirksamt“.

 

Prihlásiť sa môžete osobne, alebo poštou. Poštou: doporučene, doklad totožnosti musí byť zaslaný v notársky overenej kópii!