Niekoľko tipov k správnemu vyplneniu Meldezettel

 

 

 

Náboženstvo


Cirkvi nie sú v Rakúsku dotované zo štátneho rozpočtu, ale priamymi daňami svojich veriacich. Podľa toho, k akej cirkvi sa v Meldezettel prihlásite, od tej Vám budú chodiť šeky na príspevky resp. cirkevnú daň. Napriek tomu, že túto daň nevyberá štát, ale priamo cirkev, je nutné ju rovnako platiť. Nezaplatené dane si cirkev vymáha, nezriedka pomocou exekúcie.

Ak cirkevné dane platiť nechcete a v Meldezettel ste už raz uvideli príslušnosť k niektorej cirkvi, jediné riešenie je z tejto cirkvi formálne vystúpiť.  Presťahovanie alebo vyplnenie nového Meldezettel nepomôže.

 

Hlavný a vedľajší pobyt

Hlavný pobyt – Hauptwohnsitz si treba hlásiť tam, kde sa prevažne zdržujete, kde máte stredobod svojho života.

Ak máte dva byty, napríklad jeden s rodinou a v druhom občas kvôli práci prespávate, tento druhý byt je vaším Nebenwohnsitz – vedľajším pobytom. 

 

Sťahovanie

Pri odsťahovaní, v rámci Rakúska alebo do cudziny (na Slovensko) ste povinný sa odhlásiť na rovnakom úrade, kde ste sa prihlasovali.

Formulár odhlásenia je ten istý ako prihlásenia, obsahuje totiž pole „Abmeldung“.