Pracovné právo

 

Odporúčame hneď na začiatku pracovného pomeru kontaktovať príslušnú odborovú organizáciu alebo Arbeiterkammer, ktoré skontrolujú správnosť uplatňovania kolektívnej zmluvy a zaradenie do platovej kategórie (pokiaľ existuje). Týmto je možné vyhnúť sa prípadným problémom, ktoré sa dodatočne musia zložito riešiť.