13-ty a 14-ty plat

 

Zvláštne platby, takzvaný 13-ty a 14-ty plat nevyplývajú zo zákona, ale z kolektívnych zmlúv, ktoré každoročne vyjednávajú odbory so zástupcami zamestnávateľov. Zamestnanci podliehajúci kolektívnej zmluve majú spravidla nárok na 2 platy ročne navyše. 13-ty, dovolenkový plat (Urlaubsgeld) a 14- ty vianočný plat (Weihnachtsgeld).

Zvláštne platby bývajú spravidla vyplácané dva, alebo štyri krát do roka. Ide len o platobnú modalitu, výška za rok zostáva rovnaká.

 

Či má zamestnanec nárok na 13-ty a 14-ty plat a v akej výške určí kolektívna zmluva. Kolektívna zmluva je pritom rovnaká pre celý podnik - ak teda niekto z kolegov dovolenkový a vianočný plat dostáva, s veľmi vysokou pravdepodobnosťou naň majú nárok všetci zamestnanci podniku. 

Pri ukončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný doplatiť alikvótnu časť zvláštnych platieb za odpracované obdobie. Výnimkou je neoprávnené okamžité ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Výnimky tiež obsahujú niektoré kolektívne zmluvy.


Zvláštne platby podliehajú nižšiemu daňovému zaťaženiu ako bežný príjem.