List zamestnanca

 

 

Na začiatku pracovného pomeru sa musia jasne dohodnúť podmienky  pracovného vzťahu. Tieto môžu byť spísané v pracovnej zmluve.  Rovnako ako písomná platí však aj ústna dohoda – písomná forma nie je podmienkou. V takomto prípade ale musí zamestnávateľ zamestnancovi vystaviť aspoň Dienstzettel – list zamestnanca.

 

V prípade ústnej dohody je samozrejme sťažené dokazovanie, čo presne bolo dojednané. V kritických prípadoch stojí slovo proti slovu. Preto určite trvajte aspoň na liste zamestnanca.

 

List zamestnanca by mal obsahovať:

-        mzdu

-        pracovnú dobu (rozsah koľko hodín,v ktorých dňoch, denne od koľkej do koľkej)

-        miesto výkonu práce

-        pracovné zaradenie.

-        kolektívnu zmluvu, ktorá sa na pracovný vzťah uplatňuje.

 

V prípade, že sa váš list zamestnanca líši od ústne dohodnutých podmienok, odporúčame okamžite požiadať zamestnávateľa o zmenu tohoto listu, príp. kontaktovať odborovú organizáciu, alebo Komoru robotníkov a zamestnancov (Arbeiterkammer).

 

Čo najrýchlejšie si overte, či  vás zamestnávateľ riadne prihlásil na poisťovni – aj so správnym počtom hodín.  Informáciu vám podá najbližšia Gebietskrankenkasse, môžete si vypýtať výpis dôb poistenia: Versichertendatenauszug.

 

V prípade, že nie ste nahlásený, alebo len s menším počtom hodín, ako naozaj pracujete, povedie to ku strate resp. čiastočnej strate rôznych nárokov (nemocenskú, materskú, dôchodok...). Preto odporúčame požiadať zamestnávateľa, aby vás nahlásil správne.