Minimálna mzda

 

Minimálna mzda nie je  v Rakúsku definovaná zákonom, ale je upravená v kolektívnych zmluvách. Mení sa teda na základe výsledkov kolektívnych vyjednávaní, ktoré vedú odborové organizácie so zástupcami zamestnávateľov.

 

 

Tieto kolektívne zmluvy sa týkajú 98% zamestnancov a  robotníkov a  určujú výšku minimálnej mzdy pre konkrétne odvetvie a spolkovú krajinu.

 

Pre odvetvia, které sú ošetrené kolektívnymi zmluvami, platí pre prácu na plný úväzok minimálna mzda vo výške približne 1.200 EUR brutto a viac (s malými výnimkami).

 

Okrem minimálnej mzdy určujú spravidla kolektívne zmluvy aj povinnosť vyplácať 13. a 14. plat, ako aj rôzne príplatky.

 

POZOR: Pracovná zmluva môže určovať vyššiu, ale v žiadnom prípade nie nižšiu mzdu, než platná kolektívna zmluva.

 

V prípade, že Vám nebola vyplatená čiastka zodpovedajúca minimálnej mzde určenej kolektívnou zmluvou, resp. iné nároky, je možné tento rozdiel vymáhať súdnou cestou. V prípade súdneho konania je nutné preukázať skutočnú výšku vyplatenej mzdy. Preto nepodpisujte žiadne podklady, které sú v rozpore s Vašou reálne vyplácanou mzdou!

 

Odporúčame nechať si vyplácať mzdu na bankové konto. Tento postup Vám zabezpečí možnosť predložiť doklad o reálnej výške obdržanej mzdy v prípade nutnosti súdneho konania.

 

Tiež veľmi odporúčame viesť si presné záznamy o odpracovaných hodinách. Každý deň si zapísať od koľkej do koľkej ste pracovali, prestávku na obed a tiež miesto a približne náplň práce. Tieto záznamy odporúčame viesť aj v prípade, že tak robí aj zamestnávateľ – v prípade sporu vám ich len ťažko dá k dispozícii, aby ste mohli dokázať svoju pravdu.

 

Keďže takéto rukou vedené záznamy sú dôkazom absolútne závislým na dôvere, musia byť absolútne presné!  Každá nepresnosť, ktorú sa v prípade sporu podarí dokázať ohrozí dôveru v celé záznamy.