Zamestnávanie na minimálny úväzok - Geringfügigkeit
(hranica pre platenie sociálneho poistenia)

 

Pri pracovnom vzťahu s minimálnym pracovným úväzkom nesmie mesačný plat/mzda prekročiť 425,70 € brutto (hranica pre rok 2017).

 

POZOR:

Zamestnanci s minimálnym pracovným úväzkom musia byť zamestnávateľom nahlásení zdravotnej poisťovni, i keď nie sú zdravotne ani dôchodkovo poistení, ale majú iba úrazové poistenie (sadzba: 1,4 %).

 

V prípade, že potrebujete lekárske ošetrenie, bez zdravotného poistenia ho budete musieť zaplatiť sami v plnej výške!!

 

Zamestnanci s minimálnym pracovným úväzkom majú možnosť uzatvoriť samostatné poistenie – Selbstversicherung a vstúpiť tak dobrovoľne do systému zdravotného aj dôchodkového zabezpečenia. Odvody musí pri dobrovoľnom poistení odvádzať zamestnanec poisťovni sám, na vlastné náklady.

 

Zamestnanci s minimálnym pracovným úväzkom nie sú poistení proti nezamestnanosti, a preto sa doba trvania pracovnej činnosti na minimálny úväzok nezapočítava do čakacej doby na výplatu podpory v nezamestnanosti.

 

Viacero úväzkov

Jednotlivé úväzky sa zrátajú a rozhodujúcim kritériom zostáva hranica 425,70 eura (2017). Po prekročení tejto hranice vzniká povinnosť poistenia.

 

Príklad:

Ak teda máte napríklad tri drobné úväzky so zárobkom po sto euro za mesiac – dokopy 300 euro za mesiac, nie ste vy ani zamestnávateľ povinný odvádzať odvody do zdravotného ani dôchodkového poistenia. Teda zamestnanec ani nie je poistený.

Ak si nájdete ďalší úväzok, za ďalších povedzme 200 eur za mesiac (celkovo 500 eur za mesiac), vzniká povinnosť prihlásiť sa do poisťovne.

 

POZOR:

Prihlásenie zamestnancov na minimálny úväzok je častým trikom zamestnávateľov na obchádzanie platenia odvodov. Zamestnanec pritom v skutočnosti pracuje na oveľa viac hodín, ako by minimálnemu úväzku zodpovedalo.

 

Vaša minimálna hodinová mzda je určená kolektívnou zmluvou. Preto si overte, či dohodnutý počet pracovných hodín (stačí ústna dohoda, nemusí byť písomná) vynásobený minimálnou mzdou skutočne neprekračuje hranicu 425,70 euro mesačne.

Ak áno, požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vás riadne prihlásil, kontaktujte odbory, alebo Arbeiterkammer.

Tým, že zamestnávateľ za vás neplatí odvody si vy neušetríte nič, naopak, strácate roky v dôchodkovom sporení a v prípade, že potrebujete lekársku pomoc (chrípka, zlomená noha, úraz...), musíte túto uhradiť v plnej výške sami.