Skúšobná doba

 

V Rakúsku trvá  skúšobná doba zo zákona maximálne  1 mesiac. Výnimku tvoria napríklad učni. Kolektívne zmluvy, najmä tie, ktoré platia pre robotníkov často určujú kratšiu skúšobnú dobu, (napr. 2 týždne). Pre presné určenie je teda potrebné pozrieť sa do kolektívnej zmluvy. 

 

V skúšobnej dobe môže byť pracovný pomer ukončený okamžite (bez dodržania výpovednej lehoty, bez udania dôvodu ), a to ako zamestnancom, tak i zamestnávateľom.  Odpracovaný čas je zamestnávateľ povinný zamestnancovi zaplatiť.