Ukončenie pracovného pomeru

 

Možnosti ukončenia pracovného pomeru:

1.     Ukončenie pracovného pomeru dohodou (einvernehmliche Auflösung)

2.     Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou (Kündigung)

3.     Okamžité zrušenie pracovného pomeru (Entlassung / Austritt) 

Pracovný pomer sa môže ukončiť len jednou z týchto možností, ich kombinácia neexistuje. Nedá sa “dostať výpoveď dohodou”. Buď ste dostali výpoveď, alebo ste sa dohodli.

 

Preto ak sami výpoveď dať nechcete a nehodí sa vám, nesúhlaste s ňou a určite nič nepodpisujte. Výpoveď je jednostranné prejavenie vôle – vašej, alebo zamestnávateľa a platí keď ho jedna strana prejaví. Nie je potrebný súhlas, podpis druhej strany. Stačí, aby o ňom druhá strana vedela.