Ukončenie pracovného pomeru dohodou

 

Ukončenie pracovného pomeru dohodou nie je viazané na určité lehoty alebo termíny. Môžete sa dohodnúť na akomkoľvek termíne ukončenia. Dátum ukončenia pracovného pomeru musí byť dohodnutý a teda s ním musí súhlasiť zamestnanec aj zamestnávateľ.

 

Ak pracovný pomer nechcete ukončiť, nič nepodpisujte. Zamestnávateľ má ešte stále možnosť dať vám jednoducho výpoveď. V praxi sa často objavujú prípady, kedy zamestnanec zbytočne podpíše pre neho nevýhodné podmienky ukončenia pracovného pomeru bez toho, aby vedel, čo podpisuje. Znova: na to, aby vám zamestnávateľ dal výpoveď v medziach zákona, váš podpis ani súhlas nepotrebuje. Podpisujte len a len to, o čom ste si istý, že všetkému rozumiete a s obsahom súhlasíte.

 

POZOR! Pre tehotné zamestnankyne je možné ukončenie pracovného pomeru len písomnou dohodou.