Zdravotníctvo

 

Každý pracujúci nad hranicu minimálneho úväzku je v Rakúsku povinne poistený. Byť zdravotne poistený pritom nie je zákonná povinnosť každého občana, ako je tomu na Slovensku a v Česku. Ak teda nepracujete, alebo pracujete napríklad „geringfügig“ bez poistenia a vyhľadáte lekársku pomoc, budete ju musieť uhradiť sami v plnej výške vzniknutých nákladov.

 

Rakúsky poistný systém vychádza z tradičného rodinného modelu, kde jeden z partnerov, typicky otec pracuje a matka je v domácnosti. Otec je teda poistený na základe pracovného pomeru, manželka a deti sú u neho pripoistení.  Všetci majú nárok na rovnakú starostlivosť. Samozrejme je možné aby matka rovnako pracovala, vtedy má vlastné poistenie.

 

Zdravotníctvo je v Rakúsku financované tak z verejných, ako aj súkromných zdrojov. K súkromným zdrojom patria najmä poplatok za recept, poplatok za pobyt v nemocnici, a spoluúčasť, či súkromné zdravotné poistenia. Výška týchto poplatkov je rozdielna v závislosti na jednotlivých poisťovniach a výkonoch.