Európsky preukaz zdravotného poistenia

 

Približne po roku by Vám mala prísť poštou automaticky, bez požiadania nová karta.  Jej jediným rozdielom oproti pôvodnej karte je Európsky preukaz zdravotného poistenia na zadnej strane karty.

 

Ak máte na zadnej strane e-card vypísané meno a údaje, znamená to, že európsky preukaz máte. Ak zadná strana neobsahuje údaje, ale len hviezdičky či bodky, preukaz nemáte.

 

Nová e-card nemá nijaký vplyv na poistenie v Rakúsku. Na základe európskeho preukazu má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v ostatných členských krajinách EÚ.  Európsky preukaz je určený pre dočasné pobyty, vrátane dovoleniek, služobných ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a pod.  Nárok pritom máte na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako domáci – ak teda domáci za ošetrenie platia, budete aj Vy. Ak nie, je pre Vás ošetrenie tiež zdarma. Pri ošetrení stačí predložiť Európsky preukaz zdravotného poistenia.

 

Ak ste pendler a máte vystavený formulár E 106 pre krajinu pobytu, nemá európsky preukaz zdravotného poistenia žiadny vplyv ani na zdravotnú starostlivosť v štáte pobytu.

 

Nárok na vystavenie tohoto preukazu vzniká pre poistencov rakúskych poisťovní automaticky, ak poistenec bol v Rakúsku povinne poistený

1. za posledných 5 rokov minimálne 1 rok

2. a zároveň v poslednom kalendárnom roku pred vystavením preukazu minimálne 180 dní.

V prípade splnenia týchto podmienok sa preukaz vystavuje na obmedzenú dobu 1 roka, preto Vám po roku príde opäť automaticky nový preukaz.

 

Preukaz s platnosťou na 5 rokov sa vystavuje osobám, ktoré boli v Rakúsku povinne poistené

1.     za posledných 10 rokov minimálne 5 rokov

2.     a zároveň v poslednom kalendárnom roku pred vystavením preukazu minimálne 180 dní.

 

Ak Vám už vznikol nárok na vystavenie európskeho preukazu a poisťovňa Vám ho ešte nezaslala, môžete poisťovňu požiadať o zaslanie mailom, alebo aj telefonicky.  Samozrejme len ak máte o európsky preukaz záujem, je to Vaše právo, nie povinnosť. Vystavenie preukazu je bezplatné.