Zdravotná starostlivosť v štáte pobytu

 

Cezhraničný pracovník má nárok na zdravotnú starostlivosť v štáte, v ktorom je poistený, ako aj v štáte bydliska.

 

V rámci Európskej únie môže byť osoba účastníkom systému poistenia len v jednom členskom štáte súčasne. Nie je možné byť poistený vo viacerých krajinách EU naraz. Ak náhodou máte poistenie v dvoch štátoch, ste povinný jeden zo štátov informovať a poistenie ukončiť. 

 

Počas trvania pracovného pomeru v Rakúsku ste povinne poistený v Rakúsku. Poistenie na Slovensku ste povinný ukončiť a vrátiť kartičku poistenca zdravotnej poisťovni.

 

Ak ste cezhraničným pracovníkom, teda zatiaľ čo pracujete v Rakúsku, máte naďalej pobyt na Slovensku a aspoň na jeden deň do týždňa sa na Slovensko vraciate,  máte nárok na zdravotnú starostlivosť v oboch štátoch. Zdravotnú starostlivosť v Rakúsku máte z titulu zamestnania okamžite a mali by ste mať kartičku positenca e-card. Starostlivosť na Slovensku nemáte automaticky, musíte o ňu požiadať. Žiada sa v rakúskej poisťovni na formulári E106 (S1), ktorý nájdete na stiahnutie aj na našej stránke. Rakúska poisťovňa formulár potvrdí a zašle slovenskej poisťovni. Slovenská poisťovňa vám zašle kartičku poistenca EU. Budete teda mať dve kartičky poistenca a môžete si vybrať, v ktorom štáte budete navštevovať lekárov.  V oboch štátoch máte nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, rovnakú, ako poistenci len tohoto štátu. Za lekárske výkony či lieky platíte len vtedy, ak za neplatia aj poistenci tohto štátu. V štáte pobytu za vás platí lekársku starostlivosť najprv slovenská zdravotná poisťovňa, podľa slovenských zákonov, v rovnakom rozsahu a výške ako za svojich poistencov. Tieto výdavky si následne refunduje u zdravotnej poisťovne v Rakúsku, keďže to je inštitúcia, ktorá dostáva vaše odvody do zdravotného poistenia.

 

V prípade, že vaši rodinní príslušníci nemajú na Slovensku zdravotné poistenie, je možné pripoistiť ich u seba v Rakúsku. Ak majú rodinní príslušníci pobyt na Slovensku, je vhodné požiadať aj pre nich o vystavenie formulára E 106 (S1). Následne môžu pripoistení rodinní príslušníci taktiež navštevovať lekárov v oboch krajinách.