Poisťovne

 

Zdravotnú poisťovňu si v Rakúsku poistenec nevyberá sám, ale je mu pridelená podľa toho, kde pracuje.

 

Zamestnancov prihlasuje do poisťovne zamestnávateľ. Do niekoľko dní Vám poštou príde karta poistenca e-card. Ak sa tak nestane, kontaktujte zamestnávateľa a overte si na poisťovni, či ste riadne prihlásený. V opačnom prípade totiž nemáte nárok na zdravotnú starostlivosť ani na sociálne zabezpečenie. V prípade nutnosti vyhľadať lekársku pomoc budete musieť účet zaplatiť Vy.

 

Väčšina zamestnancov je v Rakúsku poistená v Gebietskrankenkasse (oblastnej poisťovni) tej spolkovej krajiny,  v ktorej pracujú.

 

Štátni zamestnanci sú poistení vo Versicherungsanstlat öffentlich Bediensteter (BVA).

 

Samostatne zárobkovo činné osoby (Selbständige) sú poistení v Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA).

 

Penzie spravuje a vypláca penzijná poisťovňa: Pensionsversicherungsanstalt (PVA).

 

Úrazy má na starosti Všeobecná úrazová poisťovňa: Allgemeine Unfallversicherungsanstlat (AUVA).