Pracovný úraz

 

Pracovný úraz je poškodenie zdravia spôsobené náhlym pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré je v skutkovej, miestnej a časovej súvislosti s poistenou činnosťou (prácou). Zamestnanec teda musí utrpieť poškodenie zdravia, ktoré vzniklo náhlym spôsobom a pri práci. Či sa v konkrétnom prípade jedná skutočne o pracovný úraz rozhoduje AUVA.

 

Úraz hláste okamžite najprv zamestnávateľovi. Úraz je potrebné nahlásiť zdravotnej poisťovni a tiež AUVA – Všeobecnej úrazovej poisťovni. Hlásenie na AUVA je povinnosťou zamestnávateľa, ak máte podozrenie, že tak neurobil, pracovný úraz môžete nahlásiť aj sami. Hlásenie na AUVA je dôležité, pretože každý úraz musí byť vyšetrený. Okrem toho môžete mať nárok na odškodné. Formulár nájdete na našej stránke.